Lovudvalget - Høring vedrørende lovovervågning på lov nr. 300 af 19. april 2006 (arbejdsgivers begrænsede strafansvar) - sagsnr. 09-1361

Print Print
27-10-2009