Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 44 af 9. februar 1976 om bogførings- og indberetningspligt for mejerier, smøreksportvirksomheder mv. - sagsnr. 09-1359

Print Print
04-11-2009