Strafferetsudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed mv.

Print Print
09-11-2009