Lovudvalget - Udkast til lovforslag om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond - sagsnr. 09-1357

Print Print
04-11-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1357 Lovudvalget.aspx - d. 21-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.