Lovudvalget - Udkast til ny frekvensplan, herunder nye bekendtgørelser om frekvensanvendelse uden tilladelse samt om radiogrænseflader - sagsnr. 09-1351

Print Print
09-11-2009