Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love - sagsnr. 09-1337

Print Print
26-10-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1337 Lovudvalget.aspx - d. 27-05-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.