Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om begrænsning i borgernes adgang til at ændre visse oplysninger om indkomster i årsopgørelsen samt om borgernes underretning af SKAT om en for lav skatteansættelse - sagsnr. 09-1334

Print Print
06-11-2009