Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler (politianmeldelse, udpegning af person med ansvar for opbevarign, bilagsændringer og køb og besiddelse af kemiske rollebekæmpelsesmidler) - sagsnr. 09-1307

Print Print
04-11-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1307 Lovudvalget.aspx - d. 19-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.