Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler (politianmeldelse, udpegning af person med ansvar for opbevarign, bilagsændringer og køb og besiddelse af kemiske rollebekæmpelsesmidler) - sagsnr. 09-1307

Print Print
04-11-2009