Lovudvalget - Udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald ("Affaldsbekendtgørelsen") samt ekstra bilag, "Brugerundersøgelser på genbrugspladser" - sagsnr. 09-1306

Print Print
06-11-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1306 Lovudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.