Lovudvalget - Udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 1634 af 13. december 2006 om affald ("Affaldsbekendtgørelsen") samt ekstra bilag, "Brugerundersøgelser på genbrugspladser" - sagsnr. 09-1306

Print Print
06-11-2009