Strafferetsudvalget - Udkast til bekendtgørelse for Færøerne om personer indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til strafferetlig afgørelse - sagsnr. 09-1293

Print Print
22-10-2009