Lovudvalget - Høring over forslag til ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab - sagnsr. 09-1279

Print Print
13-10-2009