Lovudvalget - Høring over udkast til ny barselsudligningsbekendtgørelse på det private arbejdsmarked - sagsnr. 09-1276

Print Print
26-10-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1276 Lovudvalget.aspx - d. 20-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.