Strafferetsudvalget - Høring vedrørende forslag til Rådets rammeafgørelse om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager - sagsnr. 09-1275

Print Print
20-10-2009