Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven (fradrag for udgifter til plantning af flerårige energiafgrøder) - sagsnr. 09-1272

Print Print
07-10-2009