Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om udlægning af områder for fælles indvinding af sand, grus og ral fra havbunden (udmøntning af råstofloven) samt strategisk miljøkonsekvensvurdering - sagsnr. 09-1257

Print Print
23-11-2009