Lovudvalget - Høring over forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer - sagsnr. 09-1244

Print Print
12-10-2009