Lovudvalget - Udkast til lov om anlæg af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød - sagsnr. 09-1233

Print Print
07-10-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1233 Lovudvalget.aspx - d. 20-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.