Lovudvalget - Udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet - sagsnr. 09-1211

Print Print
21-10-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1211 Lovudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.