Lovudvalget - Høring over betænkning om gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet - sagsnr. 09-1197

Print Print
02-11-2009