Lovudvalget - Udkast til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond - sagsnr. 09-1174

Print Print
15-09-2009