Lovudvalget - Høring over standardtilbud med bilag på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 9) fra TDC A/S' koncernforbundne selskaber Fullrate og A+ Telecom - sagsnr. 09-1166

Print Print
30-09-2009