Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel mv., og lov om betalingstjenester (registrering af kreditvurderingsbureauer, Grønlands Selvstyre, overførsel af tilsyn fra Finanstilsynet til Konkurrencestyrelsen og rettelse af lov om værdipapirhandel mv.) - sagsnr. 09-1159

Print Print
09-09-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1159 Lovudvalget.aspx - d. 19-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.