Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af konkursloven (behandlingen af indeståender på fritvalgsordninger i konkurs) - sagsnr. 09-1155

Print Print
30-09-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1155 Lovudvalget.aspx - d. 25-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.