Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af konkursloven (behandlingen af indeståender på fritvalgsordninger i konkurs) - sagsnr. 09-1155

Print Print
30-09-2009