Lovudvalget - Udkast til lov om ændring af lov om værnepligtsorlov og om orlov til FN-tjeneste mv. samt andre love - sagsnr. 09-1152

Print Print
01-10-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1152 Lovudvalget.aspx - d. 22-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.