Lovudvalget - Supplerende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om fødevarer - hjemmel i fødevareloven til delegation af beføjelser til privat institution i forbindelse med overholdelse af principper for god laboratoriepraksis (GLP) - sagsnr. 09-1150

Print Print
09-09-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1150 Lovudvalget.aspx - d. 20-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.