Lovudvalget - Supplerende høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om fødevarer - hjemmel i fødevareloven til delegation af beføjelser til privat institution i forbindelse med overholdelse af principper for god laboratoriepraksis (GLP) - sagsnr. 09-1150

Print Print
09-09-2009