Strafferetsudvalget - Høringssvar vedrørende Rådets afgørelse om oprettelse af et Europæisk Kriminalpræventivt net (ECPN) og om ophævelse af afgørelse 2001/427/RIA - sagsnr. 09-1146

Print Print
09-09-2009