Lovudvalget - Udkast til ny bekendtgørelse om supplerende bestemmelser vedørende antibegroningsmaling for større skibe - sagsnr. 09-1141

Print Print
29-09-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1141 Lovudvalget.aspx - d. 20-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.