Strafferetsudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (gennemførelse af forordning om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeksen), bemyndigelse til at fastsætte regler om studieaktiviteter mv.) - sagsnr. 09-1122

Print Print
02-09-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1122 Strafferetsudvalget.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.