Strafferetsudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (gennemførelse af forordning om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeksen), bemyndigelse til at fastsætte regler om studieaktiviteter mv.) - sagsnr. 09-1122

Print Print
02-09-2009