Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fredning af "Gammelmose" i Vangede by, Gentofte Sogn - sagsnr. 09-1111

Print Print
31-08-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1111 Lovudvalget.aspx - d. 02-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.