Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fredning af "Gammelmose" i Vangede by, Gentofte Sogn - sagsnr. 09-1111

Print Print
31-08-2009