Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet - sagsnr. 09-1109

Print Print
08-09-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1109 Lovudvalget.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.