Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet - sagsnr. 09-1109

Print Print
08-09-2009