Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) - sagsnr. 09-1058

Print Print
31-08-2009