Lovudvalget - Udkast til bekendtgørlser for Færøerne om advokaters virksomhed - sagsnr. 09-1055

Print Print
29-09-2009