Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om dokumentation og tinglysning mv. af dokumenter vedrørende landbrugsejendomme - sagsnr. 09-1047

Print Print
31-08-2009