Lovudvalget - Høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af (kapitalkravsdirektiverne) - direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF - vedrørende markedsrisiko, resecuritisering og tilsyn med aflønningspolitikker - KOM(2009)-362 - sagsnr. 09-1039

Print Print
24-08-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-1039 Lovudvalget.aspx - d. 17-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.