Lovudvalget - Høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af (kapitalkravsdirektiverne) - direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF - vedrørende markedsrisiko, resecuritisering og tilsyn med aflønningspolitikker - KOM(2009)-362 - sagsnr. 09-1039

Print Print
24-08-2009