Strafferetsudvalget - Høringssvar om forslag til lov om Den Europæiske Politienhed (Europol) - sagsnr. 09-1035

Print Print
15-09-2009