Strafferetsudvalget - Høring vedørende Kommissionens meddelelse om "Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i borgernes tjeneste" og "Retfærdighed, frihed og sikkerhed i EU siden 2005; evaluering af Haag-programmet og handlingsplanen - sagsnr. 09-0995

Print Print
18-09-2009