Strafferetsudvalget - Høring vedrørende forslag om oprettelse af et agentur for forvaltningen af store it-systemer - sagsnr. 09-0987

Print Print
05-08-2009