Strafferetsudvalget - Høring over forslag til ændring af Rådets forordning nr. 539/2001 - Visumforordningen - sagsnr. 09-0957

Print Print
05-08-2009