Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme - sagsnr. 09-0934

Print Print
17-08-2009