Lovudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af jordfordelingsloven - sagsnr. 09-0933

Print Print
17-08-2009