Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om udpegning af det nationale akkrediteringsorgan og udkast til bekendtgørelse om akkreditering af virksomheder - sagsnr. 09-0930

Print Print
26-08-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-0930 Lovudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.