Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af lov om fødevarer (frivillig forhåndsgodkendelse) - sagsnr. 09-0929

Print Print
03-09-2009

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2009/09-0929 Lovudvalget.aspx - d. 07-08-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.